KIRSUn tiloissa tehdään kahdenlaisia hammashoitoja. Kirsun eläinlääkäri tekee hammaskivenpoistoja nukutuksessa, hoito sisältää eläimen terveystarkastuksen ennen rauhoitusta, hampaiden (myös ientaskujen) puhdistuksen ultraäänellä, hammastarkastuksen ja suun tilanteen kartoituksen, hampaiden kiillotuksen, sekä suosituksen jatkohoidon tarpeesta ja aikataulusta. Hoidon aikana eläin on suonensisäisessä anestesiassa ja nestehoidossa. Samalla voidaan tehdä hampaiston röntgenkuvaus ja tarvittaessa myös pienehköt hampaiden poistot, suurempiin hampaiden kirurgisiin poistoihin ollaan kouluttautumassa.

Vain nukutuksessa tehtävässä hammashoidossa pystytään tarkastamaan kunnolla kaikki ientaskut ja takimmaistenkin hampaiden tilanne. Jos lemmikillä on selvästi kertynyttä hammaskiveä, ja ienten reunoilla näkyvää punoitusta mikä kertoo ientulehduksesta, tulee hampaiden hoito ja tarkastus tehdä nimenomaan nukutuksessa. Kaikki muutokset eivät aina ole nähtävissä edes nukutuksessa tehtävässä kliinisessä hammastarkastuksessa, vaan hampaisto tulee röntgenkuvata todellisen tilanteen selvittämiseksi. 

Hammashoidot on Kirsussa pyritty hinnoittelemaan kokonaisuutena. Emme siis kilpaile asiakkaista omakustannushinnan alle hinnoitelluilla toimenpiteillä, mutta jos hoidon yhteydessä havaitaan tarvetta esim. hampaiden poistoille, on se hinnoilteltu asiakkaille järkevästi, eivätkä lisätoimet muodosta valtaosaa laskusta. Ja Kirsussa rauhoituksessa tehtävän hammashoidon suorittaa aina eläinlääkäri, ei hoitaja, kuten monilla suuremmilla klinikoilla!

Hampaistot ovat eläinlääkäri Mariannan erityinen mielenkiinnon kohde. Hän teki hammaspuutoksista valkoisella länsiylämaan terrierillä lisensiaatin tutkielmansa, joka on luettavissa täältä.

*  *  *

TURREn trimmaaja Mervi puhdistaa hampaita EmmiPet menetelmällä, jossa hoito tehdään eläimen ollessa hereillä. Hoidon onnistumiseksi eläimen on oltava rauhallinen ja helposti käsiteltävissä, halutessaan omistaja saa olla mukana toimenpiteessä. EmmiPetillä pyritään lähinnä ennaltaehkäisevään hoitoon, sitä tulisi käyttää riittävän usein ja säännöllisesti, jotta hammaskiven kertymistä voitaisiin ehkäistä ja siten mahdollisesti pidentää nukutuksessa tehtävien hoitojen välejä. Tarvittaessa Mervi ohjaa omistajan varaamaan ajan eläinlääkärin tekemään puhdistukseen, mikäli tarve sellaiselle tulisi hoidon yhteydessä ilmi.

Huolimatta EmmiPetillä tehtävästä ennaltaehkäisevästä puhdistuksesta tulee tietyin väliajoin lemmikki kuitenkin käyttää hammashoidossa myös nukutuksessa, koska hereillä ei pystytä kilteimmällekään lemmikille tekemään täysin luotettavasti hammastarkastusta, ja pitkään piilossa muhineet ongelmat voivat johtaa pahoihin terveydellisiin ongelmiin!

Tervetuloa!
Soita ja
varaa aika!

09 851 3005